Завършени обекти

Списък с част от нашите най-значими проекти:

 • Търговски:
  • Банков офис на Българо Американска Кредитна Банка (БАКБ) – Варна, България
  • Банков офис на Обединена Българска Банка (ОББ) – Варна, България
  • Винарска изба – “Винарска изба” ЕООД, Варна, България
  • Бензиностанции, 60 проекта – “Петрол” АД, България
  • Автомобилен шоурум – Nissan, Варна, България
  • Търговски център – “Явор” АД, Варна, България
 • Обществени:
  • Специализирана болница за активно лечение – “СЪНИМЕД” АД, Слънчев Бряг, България
  • Академичен център No. 2 – Икономически университет, Варна, България
  • Общежития – Аграрен университет, Пловдив, България
  • Обществени сгради, 9 проекта – Агенция по геодезия, картография и кадастър, България
 • Индустриални:
  • Фабрика за текстилни изделия – “ДЗАЛЛИ” ООД, Габрово, България
  • Производствена база – “Нестле България” АД, Варна, България
  • Комплекс за преработка на зърно – “БД Агри” ООД, Суворово Варна, България
  • Комплекс за преработка на зърно – “Кристера Агро” ЕООД, Девня, Варна, България
  • Комплекс за преработка на зърно – “Сън Ойл” ООД, Вълчи Дол, Варна, България
  • Силози за зърно – “Агроспектър” ООД, Каварна, България
  • Фабрика за полистирен (EPS) – “МАКС Материали” ООД, Пловдив, България
  • Месопреработвателен комплекс – “ЕКО ПИЛЕ” ЕООД, Игнатиево, Варна, България
 • Жилищни, хотелски и многофункционални:
  • 87 проекта, >300 000 кв. м. – Слънчев Бряг, България
  • 400 проекта, >600 000 кв. м. – София, Пловдив, Варна, Благоевград
 • Инфраструктурни:
  • Система за отводняване и канализация – МРРБ, Сливен, България
  • Антиерозионна и отводняваща система – “Холдинг Варна” АД, Алея Първа, Варна, България
  • Мост над река Валявица – Община Сапарева баня, Кюстендил, България
  • Седалков лифт “Рилски езера” – “Рила Спорт” АД, Сапарева баня, Кюстендил, България
  • Път II – 49 “Разград-Каменово-Кубрат” от KM 56+380 до KM 62+185, Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ), България
  • Път II – 23 “Русе-Беловец-Кубрат” от KM 34+760 до KM 42+400, АПИ, България
  • Път II – 23 “Кубрат-Завет-Исперих” от KM 63+206 до KM 69+706, АПИ, България
  • Път II – 49 “Търговище-Разград-Кубрат” от KM 37+663 до KM 40+900, АПИ, България
  • Път II – 49 “Разград-Кубрат” от KM 71+213 до KM 73+147, АПИ, България
  • Път III – 4902  “Разград-Каменово-Кубрат” от KM 3+474 до KM 9+032, АПИ, България
  • Електрическа, ВиК и пътна инфраструктура на индустриални обекти:
   • Фабрика за текстилни изделия – “ДЗАЛЛИ” ООД, Габрово, България
   • Комплекс за преработка на зърно – “БД Агри” ООД, Суворово Варна, България
   • Комплекс за преработка на зърно – “Кристера Агро” ЕООД, Девня, Варна, България
   • Комплекс за преработка на зърно – “Сън Ойл” ООД, Вълчи Дол, Варна, България
   • Силози за зърно – “Агроспектър” ООД, Каварна, България
   • Фабрика за полистирен (EPS) – “МАКС Материали” ООД, Пловдив, България
   • Месопреработвателен комплекс – “ЕКО ПИЛЕ” ЕООД, Игнатиево, Варна, България

Списък с част от останалите издадените обекти на Евростандарт ЕООД:

 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда в местност “Траката”, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда, 9-и микрорайон, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда, находяща се в Русин махала, Пловдив
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на многофункционална сграда, находяща се в к.к. ‘Слънчев бряг – запад’, Община Несебър’
 • Строителен надзор на външно кабелно захранване на жилищна сграда и хотел-западен близнак, м. “Юрта-балкана“, зона “Инцараки“, община Несебър”
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда за сезонно ползване с кафене и открит басейн и Външни В и К връзки в к.к. „Слънчев бряг – запад”, Община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда в 9-и микрорайон, Варна
 • Строителен надзор на надстройка на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, магазини за промишлени стоки и кафе-аперитив в к.к. „Слънчев бряг”- запад Община Несебър”
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на офис със склад и архив, представляващ промяна предназначение на магазин с изба, находящ се в жилищна сграда в 7-ми микрорайон, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда, находящ се на ул. “Кестен” № 12а, с. Тополи, Община Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на еднофамилна жилищна сграда в местност “Манастирски рид”, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на многофункционална сграда в к.к. „Слънчев бряг”- запад Община Несебър
 • Строителен надзор на обществено обслужваща сграда на ул.”Константин Доганов” №30, Варна
 • Строителен надзор на пристройка и надстройка на съществуващи редови жилища в к.к. “Слънчев бряг – запад”, Община Несебър“
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на хотел “Фламинго” в к.к.”Слънчев бряг” – запад, Община Несебър
 • Строителен надзор на вилна сграда в сел. обр. „Ален мак“ Варна
 • Строителен надзор на хотел две звезди с ресторант, открит басейн и В и К връзки“ находящ се в Обзор, община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда на ул. „Арх. Мирчев“ в 24-ти микрорайон, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда в 21-ви микрорайон,
  Варна.
 • Строителен надзор на сезонна жилищна сграда – секция „С“ и „D“ с магазини в
  к.к.“Слънчев бряг-запад, община Несебър
 • Строителен надзор на сезонна жилищна сграда – секция „А“ и „В“ с кафе – аперитив в к.к.“Слънчев бряг-запад“, община Несебър-
 • Строителен надзор на трафопост тип КТП 20/0.4 кУ за два броя трансформатори по 1000 KVA с ел. захранване от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ в землището на
  с. „Ген. Кантарджиево“, община Аксаково
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на ПСОВ от ваканционно селище, находящо се в з-щето на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на два броя силози за съхранение на зърно – разширение на съществуващо складово стопанство с обща площ 500 кв.м. в гр. Суворово, община Суворово
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на склад за търговия на едро – I-ви и II-ри етап в ж.к. „ Възраждане“, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на склад за търговия на едро със застроена площ 268.35 кв.м. и разгъната застроена площ 719.59 кв.м. в ПИ 839, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на СКЛАДОВА БАЗА с подобекти: Административна сграда, Комплекс
  силози и Складове за селскостопанска техника, находящ се в гр. Вълчи дол, обл. Варненска
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на АВТОЦЕНТЪР – ЗП 283.06 кв.м., РЗП- 358.44 кв.м. в ПИ 183А по плана
  на II-ри м. р-н ж.к. »Владислав Варненчик», Варна
 • Строителен надзор на вилни сгради със ЗП-316.63м2 и РЗП- 753.29м2 във вилна
  зона Момчил, община Балчик
 • Строителен надзор на външно ел.захранване на Мобилна базова станция № 4103 с L= 266 л.м. в с.Българево, община Каварна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда находища се в ж.к. „
  Бриз“, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на специализирана болница за активно лечение, хирургия и стоматологичен център в к.к. „Слънчев бряг – запад”, Община Несебър.
 • Строителен надзор на основен ремонт и промяна предназначението на „Билярд-кафе клуб” в детска ясла филиал на ЦДГ „Приказка” бл. 210, вх. 3, II м.р. Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда с търговски обекти в кк „Слънчев бряг”- запад, Община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда – пл. №2778а по плана на ж. к. « Изгрев» – Варна
 • Строителен надзор на жилищна сграда в с. Тополи, Община Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на многофункционална сграда в кк „Слънчев бряг”- запад, Община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда в с. Кошарица, кв. 6, п-л XI – 220, м. Чолакова чешма, Община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на многофункционална сграда в кк „Слънчев бряг – запад”, Община Несебър външно Ел. и външно ВиК
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на многофункционална сграда в к.к. „Слънчев бряг”- запад Община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сгради в в ПИ пл.№ 015185 в землището на с. Кошарица, м. „Сулуджана” – сграда „А”, „В” и „С”
 • Строителен надзор на газификация на котелна централа на Генерално Консулство на Руската Федерация – Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на жилищна сграда за сезонно ползване в кк „Слънчев бряг”- запад, Община Несебър
 • Строителен надзор на газификация на съществуващ парен котел ЕКМ 12 в сградата на Отоплителната централа на Техническия университет, находящ се в 23-и микрорайон, ул. „Студентска” № 1, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на вилна сграда , находяща се в к.к. „Чайка”, Варна със ЗП-235.31 кв.м., РЗП- 287.31кв.м.
 • Строителен надзор на БКТП 20/ 0.4 кV 2х630 кVА и захранващи кабели 20 кV в кв. 7803, к.к „Сл. Бряг-запад”
 • Строителен надзор на реконструкция на цех за шивашко производство в Габрово, пл. № 7532,кв.28, бул. Столетов № 20
 • Строителен надзор на обекти на “АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА“ София , разположени на територията на цялата страна.
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на хотел “Фламинго “ в к.к. “Слънчев бряг“- запад, Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на хотелски комплекс “Мена Палас” зона ресторант “Искър”, к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на административна сграда / учебен център /на “Петрол“ АД София – клон Варна, представляващ ІІ-и етап от ремонт и реконструкция на бензиностанция 2107, Варна
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на складово стопанство за съхранение на селско стопанска продукция в УПИ I – кв. 128 по плана на Суворово.
 • Строителен надзор на КТП 630 кVА / 20/о,4 кV в УПИ I в кв. 128 по плана на Суворово
 • Консултации и експертни оценки за ПФК “Нафтекс“, Бургас
 • Консултации и експертни оценки за “Нафтекс България Холдинг“ и “Петрол – Холдинг“ АД – София за обекти в цялата страна
 • Консултации, строителен надзор и експертни оценки за “Рила Спорт” АД София – във връзка с предпроектни проучванея, проектиране и изграждане на Зимен курорт “ Паничище – езерата “Кабул” на територията на община Сапарева Баня, област Кюстендил.
 • Строителен надзор и оценка за съответствие на бензиностанция на «ШЕЛ БЪЛГАРИЯ» ЕАД- София с В и К връзка и външно кабелно електрозахранване от ТЕМО при ТП №288 до ГРТ, Варна
 • Строителен Надзор в проектирането и строителството и консултантски услуги на обекти на “Петрол“ АД – София на територията на Република България както следва:
 • Комплекс от бензиностанция с две двустранни многопродуктови бензиноколонки и газостанция с една двустранна колонка за автомобили, търговски обект – магазин за промишлени стоки и заведение за хранене, Варна
 • Бензиностанция и газостанция с магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки,снек-бар и бокс за сухо почистване на автомобили находящ се на бул. “Ян Палах“, Варна
 • Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция ”Литекс“ – Приморска зона, Варна
 • Газостанция /Преустройство на съществуваща бензиностанция с газстанция/ в имот № 000521 в землището на с. Гурково
 • Газостанция – Преустройство на съществуваща бензиностанция в бензиностанция с газостанция и ел. кабели НН от същ. табло на бензиностанцията до газколонка и резервоар в парцел ( имот ) № 001003 по плана на землище Стара Загора
 • Газстанция към съществуваща бензиностанция, включително 1 газколонка и 1 брой подземен резервоар -имот № 000558 Казанлък . За обекта има издадено разрешение за ползване
 • Преустройство на съществуваща бензиностанция с монтиране на един брой газколонка и подземен резервоар, находяща се на бул. “ Вл. Варненчик “, Варна
 • Преустройство на съществуваща бензиностанция с газстанция в имот № 000064 в землището на с.Габарево, община Павел баня,област Стара Загора
 • Реконструкция на бензиностанция Петрол 2111 и поставяне на газоколонка, Девня
 • Реконструкция и модернизация на съществуваща бензиностанция с две многофункционални колонки, газостанция с една газколонка, навес и трафопост тип КТП в град Исперих, ул. ”В.Левски“ №1
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция № 2103 “ Петрол “ АД с монтиране на една газколонка в кв. “ Аспарухово”, Варна
 • Реконструкция и модернизация на съществуваща бензиностанция с газколонка Петрол 1118, находяща се в ж.к.”Черно море”, Несебър
 • Преустройство на бензиностанция Петрол 1113, Айтос
 • Реконструкция и модернизация на съществуваща бензиностанция №2109 и монтаж на нова газколонкa, бул.”Република”, Варна
 • Ремонт, представляващ демонтиране на 3 бр. подземни резервоари за бензин и монтиране на нови такива на същата бензиностанция на “Петрол”АД, находяща се в к.к. ”Св.Св. Константин и Елена“
 • Газова колонка с надземен модулен резервоар 10 м3 / Реконструкция на съществуваща бензиностанция № 1210 / в местност “ Рамануша “, Сливен
 • Газостанция в парцел извън регулация по плана на Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция за монтиране на подземен резервоар за газ и газколонка, Рудозем
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция и поставяне на газова колонка и подземен модулен резервоар 10 куб.м. в имот № 000173, местност “ Герени “, землище Созопол
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция №5125, Асеновград.
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция за поставяне на газова колонка и подземен модулен резервоар – 10 куб.м. за пропан – бутан, Етрополе
 • Реконструкция на бензиностанция, фундаментна анкерна плоча за газов резервоар, ажурна ограда, ел. кабел, козирка в гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция за поставяне на газова колонка с подземен резервоар -10 м³ в гр. Костенец, община Костенец .
 • Технологично разширение на бензиностанция №2108, включващо газколонка, подземен газ резервоар и преградна стена, находяща се в к.к. ”Златни пясъци”
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция – поставяне на газова колонка с подземен резервоар – 10 куб.м, Генерал Тошево.
 • Технологично разширение с газколонка и газ резервоар на съществуваща бензиностанция Петрол 1304, Ямбол
 • Реконструкция на съществуваща бензиностанция в поз. имот №243 м.”Студен кладенец“ земл. Смядово за поставяне на газова колонка с подземен газов резервоар – 10м.
 • Поставяне на газова колонка с подземен газорезервоар – 10м³ на бензиностанция 2205, Тервел
 • Технологично разширение с газколонка и газрезервоар на съществуваща бензиностанция Петрол 2209, газрезервоар с V=10м³ върху бетонов фундамент 17.00х35.00, Балчик
 • Подземен резервоар пропан бутан 10 куб.м. и газколонка в имот 000619, местност “ Караач “, землище гр. Петрич, община Петрич
 • Изграждане на газостанция с една колонка към съществуваща бензиностанция с две колонки в ж.к. Балик, Добрич
 • Бензиностанция и газостанция с ел.захранване в землище ж.к.”Вл. Варненчик “, м – ст “ Голям пясък “, Варна / по АМ “Хемус“ – км.400 + 100“ / .
 • Подмяна на кабел 20 КV от п/ст “ Приста “ до проходна будка – ВЕП “ Петрол “ –20 КV в кв. Долапите, Русе