За нас

Акредитация


Дружеството е оправомощено за упражняване на строителен надзор с настоящ лиценз № ЛК 000188, издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

История


Евростандарт ЕООД е създадено през месец октомври 1999 година в град Варна.