Управление на проекти

Ние предлагаме прединвестиционен анализ, оценяване и избор на доставчици и парньори и координация и контрол на цялостния инвестиционен и строителен процес. Изпълняваме прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Крайния резултат от добре управлявания проект е успешно реализираната сграда. При това са спазени както одобрените проекти, така и планирания бюджет, а също така и поетите в началото срокове.

През време на всички фази на строително инвестиционния проект, “Евростандарт” ЕООД организира, координира и контролира планирането и изпълнението на проекта – от проектирането, разрешението за строеж, до изпълнението на всички строителните дейности и въвеждането на обекта в експлоатация.

 

Ако имате нужда от управление на проекти или от други консултантски услуги в сферата на строителството, не се колебайте да се свържете с нас.