Енергийна ефективност

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

Основна задача на обследването е да се установи консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда, съответствието със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

 Всяка сграда може да бъде обследвана и сертифицирана, но за всички сгради държавна или общинска собственост с разгъната площ по-голяма от 1000 кв. м е задължително.

Процесът на обследване на сгради включва: 

  • Проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите  на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми, технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация.
  • Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването.

В зависимост на годината на построяване на сградата се издава сертификат категория А или Б, съгласно Наредба №19, чл.16, както следва:

  • Сертификат категория А се издава за сгради построени до 1990г. и отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове за проектиране,изпълнение и приемане действащи към 1999г. и сгради отговарящи на изискванията на Наредбата по чл.15,ал.2 ЗЕЕ и на Наредбата по чл.169,ал.3 ЗУТ и чл.169,ал.1.т.7 ЗУТ за срок от 10 години.
  • Сертификат категория Б се издава за сгради отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация за срок от 5 години.

Получилите сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок от 5 до 10 години в зависимост от категорията на сертификата се освобождават от данък сгради, съгласно приетите измененията в Закона за местните данъци и такси.

Ако имате нужда от строителен надзор или консултантски услуги свързани със строителството, не се колебайте да се свържете с нас. Ние гарантираме бърза и адекватна реакция, защото знаем, че Вашето време е ценно.

Можете да направите запитване онлайн или по телефона и наш специалист ще отговори на всички Ваши въпроси своевременно.