Строителен надзор

След подготовката за откриване на строителна площадка се изготвя протокол за откриване на същата и се дава строителна линия и ниво за строежа.

По време на самото строителство специалистите по различните части подписват актове след направени огледи на място на строежа.

След завършването на строежа и изискването на необходимите документи от Възложителя и Строителя на обекта се съставя Окончателен доклад, в който се описват различните участници в процеса, самия строеж и всички съпровождащи го документи. Окончателния доклад заедно с първоначално одобрените проекти и всичката техническа документация се внася в зависимост от категорията на строежа или в съответната Община, или в РДНСК (за по-високите категории строежи) за издаване на Удостоверения или Разрешения за ползване на строежа.

Какво означава “строителен надзор”?

На строителен надзор подлежат  – жилищни и обществени сгради, магазини, бизнес сгради, медицински центрове, ресторанти, развлекателни заведения, хотели, училища, детски градини, университети и т.н. Дейността „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на цялата необходима документация – от първата копка на строителна площадка до въвеждането на дадения обект в  експлоатация. Високо квалифицирани специалисти по съответните части следят изкъсо за качеството както на материалите, които се използват, така и на самата работа. Строителният надзор Ви гарантира качествено изпълнение на строителните и монтажни работи, както и максимална удовлетвореност от крайния продукт.

Търсите най-добрите специалисти в областта?

Ние се грижим реализацията на проекта Ви да върви гладко и безпроблемно. От идейния проект, през изготвянето на техническата документация, до надзора в проектирането и строителството и цялостното управление на проекта, с Евростандарт Вие получавате сигурност и спокойствие. Фирмата извършва строителен надзор въз основа на сключени договори за обекти, по-голямата част от които са жилищни, административни или обществени сгради като магазини, търговски центрове, бизнес комплекси, хотели, ресторанти, заведения, училища, медицински центрове и развлекателни обекти. В процеса на проектирането и строителството дружеството извършва постоянен контрол на дейностите, осигурявайки нужните специалисти и координатори. Ние разполагаме с екип от експерти с дългогодишен опит и квалификации във всички фази на инвестиционния и строителен процес. Предлагаме консултантски услуги, строителен надзор, изготвяне на оценки за съответствие и цялостно управление на проекти.Фирмата е създадена през 1999-а година и сме извършили строителен надзор на проекти с обща площ повече от 1 милион кв. м. Нашите обекти варират от малки еднофамилни къщи до специализирани индустриални комплекси и съоръжения. Екипите ни работят с максимално усърдие и внимание към детайлите без значение от големината или нивото на сложност на проекта.Ако имате нужда от строителен надзор или от други консултантски услуги в сферата на строителството, не се колебайте да се свържете с нас.