Защита на личните данни

Политика по събирането, използването и предоставянето на лична информация:

В степента изискана от закона, когато Евростандарт ЕООД събира лична информация в настоящата интернет страница:

  • своевременно ще ви уведомява за практиките си по отношение на данните
  • събира, използва, предоставя, прехвърля Вашата лична информация само с Ваше съгласие, което може да е изразено или подразбрано, в зависимост от характера на личната информация, законовите изисквания и други фактори
  • събира лична информация само за определени, ограничени цели. Информацията, която събираме е целенасочена, адекватна и не повече от нужната за целите за които се събира
  • обработва личната ви информация според целта, за която е взета или за което в последствие сте се съгласили
  • предприема адекватни мерки за да гарантира, че информацията ви е достоверна, точна, пълна и осъвременена
  • не използва личната Ви информация за директен маркетинг без да ви дава възможност да се откажете
  • взема нужните мерки, чрез договор или по друг начин, да защити личната Ви информация, поверена на трети страни