Политика по качеството

Политиката по качеството на Евростандарт ЕООД се базира на разбирането, че грижата за нашите клиенти и техните интереси са най-важния аспект от нашата работа. Удовлетворението на нашите клиенти и посрещането на всички техни бизнес нужди са цели номер едно в работата на всеки един служител на Евростандарт ЕООД. Дългогодишния опит на дружеството в сферите на строителен надзор и консултантски услуги е показал, че постигането на горепосочените цели е възможно единствено чрез предоставянето на услуги, чиято основна движеща сила са нуждите на клиента, а начинът за тяхното посрещане е безупречното качество. Нашата политика в тази сфера се основава на конкретни методи и цели за развитие, които осигуряват високо качество на предлаганите услуги. Тези методи са утвърдени в процеса на работа с нашите партньори и са гаранция за добре свършена работа и удовлетворение на нашите клиенти. Процесът на гарантиране на качеството в Евростандарт ЕООД е комплексен и обхваща както целия спектър от услуги, които предлагаме, така и взаимодействието с нашите партньори и доставчици.

Политиката по качество на дружеството е разработена с оглед на следните основни приоритети, коита са доказали своята ефективност в нашата дългогодишна практика:

  • Пълно задоволяване на изискванията на клиентите чрез високо качество на предлаганите услуги;
  • Повишаване на ефективността и качеството на предлаганите услуги чрез въвеждане на процеси и методи, които намаляват възможните грешки;
  • Подобряване на производителността на служителите си чрез начално и допълнително обучение.
  • Наемане и задържане на висококвалифициран персонал;
  • Грижа за служителите, адекватно възнаграждение и осигуряване на добри условия на труд;
  • Избор на качествени доставчици на стоки и услуги.

Гореописаните процеси и методи и съответната система за контрол и управление на качеството са внедрени в процеса на работа на дружеството по изискванията на стандарта ISO 9001:2000.