Мисия и цели

Мисия


Принципите на Евростандарт ЕООД се основават на вярването, че осигуряването на качествен строителен надзор и управление на проекти е от първостепенна важност за благополучието и безопасността на нашето общество, както и за дългосрочния успех на бизнеса на нашите клиенти.

Нашата цел е да осигурим на нашите клиенти тези качествени строителен надзор и управление на проекти, като предоставим една пълноценна и завършена услуга. Ние се стремим да предоставим на нашите клиенти всичко необходимо и възможно, за да сме сигурни, че техният бизнес разполага с всичко, от което се нуждае в сферите на държавната строителна регулация и управлението на проекти. Чрез грижата за нашите клиенти ние подсигуряваме дългосрочния успех както на техния, така и на нашия бизнес.

Цели


С оглед на нашата мисия, Евростандарт ЕООД се стреми към следните дългосрочни стратегически цели:

  • Осигуряването на качествени строителен надзор и управление на проекти чрез постоянно подобряване и оптимизация на предлаганите услуги.
  • Стриктно съблюдаване на държавните изисквания в сферите на строителния надзор с оглед на осигуряване на дългосрочно благополучие и безопасност на обществото.
  • Грижа за нашите клиенти и изграждане на дългосрочни бизнес отношения чрез по-добро разбиране и посрещане на техните нужди.
  • Подбор и задържане на най-подходящите и перспективни кадри и осигуряване на тяхното обучение, развитие и мотивация.
  • Изпреварване на конкуренцията, увеличаване на пазарния дял и постигане на лидерство в сферите на строителен надзор и управление на проекти чрез използването на нашите предимства и отстраняването на нашите недостатъци.